Fraktály Benoita Mandelbrota

Program generujúci fraktály Mandelbrotovej množiny, napísaný pre Commodore Amiga v jazyku GFA Basic.


Publikované v Amiga, měsíčník pro uživatele počítačů amiga č. 6, 1992, str. 18, 21-22, vyd. Jiří Prózr, Praha, ČSFR.


Amiga 6/1992 (PDF | 10.8 MB)
Poprad, Czechoslovakia
1992

article, project

Benoit Mandelbrot Commodore Amiga fractals visualization Mandelbrot Set

Slovak

Webmention logo