Fraktály Benoita Mandelbrota

Program generujúci fraktály Mandelbrotovej množiny, napísaný pre Commodore Amiga v jazyku GFA Basic.


Publikované v Amiga, měsíčník pro uživatele počítačů amiga č. 6, 1992, str. 18, 21-22, vyd. Jiří Prózr, Praha, ČSFR.

Amiga 6/1992 (PDF | 10.8 MB)

00001_fraktaly_bn_amiga_6_1992_1.1_resized.d20201002-u210143.jpg
00002_fraktaly_bn_amiga_6_1992_1.2_resized.d20201002-u210143.jpg
00003_fraktaly_bn_amiga_6_1992_1.3_resized.d20201002-u210143.jpg

article, project

Benoit Mandelbrot Commodore Amiga fractals visualization Mandelbrot Set

Slovak

Webmention logo

Comments