Kráľovstvo fanov

Príspevok napísaný v Poprade, ČSFR, v roku 199_, pre fanzin Marka Nelsona, keď som bol zanieteným scifistom. Napriek slabému námetu sa tam nájde pár celkom slušných odstavcov.


Zoskenovaný originál (PDF | 1.27 MB)
Poprad, Czechoslovakia
199_

essay

fandom science fiction Czechoslovakia

Slovak

Webmention logo