Milovať znamená správať sa tak, aby sme si nemuseli nič odpúšťať.

Milovať znamená správať sa tak, aby sme si nemuseli nič odpúšťať.

Erich Segal

quote

love forgiveness

Slovak

Webmention logo