Mormel

Mormel And The Laser Fly 20070529 at 00:30 :-)

Náš kocúrik. Narodil sa okolo 28. decembra 2004, myslím niekde pri Gente. Za mlada zvaný "Netopier", neskôr "Mormel" a dokonca "Kráľ Mormelián"! 

Zomrel na rakovinu 16. júna 2015 v Dilbeeku.

Anderlecht, Belgium
December 28, 2004 ~ June 16, 2015

story

Mormel cat tomcat pet

Slovak

Webmention logo