Smútočné oznámenie: Tomáš Fülöpp (starší)

Smútočné oznámenie o úmrtí Tomáša Fülöppa staršieho (27. mája 1998)
Poprad, Slovakia
Wednesday, May 27, 1998

article

Tomáš Fülöpp st. Gabriela death obituary

Slovak

Webmention logo