Výnimočnosť klíči v samote.

Výnimočnosť klíči v samote.

Sint-Agatha-Berchem, Belgium
Monday, December 17, 2007

quote

solitude concentration thinking

Slovak

Webmention logo