Záhadná mesačná šachta

Preklad článku Antonina T. Horaka The Mysterious Moonshaft pre sci-fi klub 451 stupňov Fahrenheita v Košiciach.


The Mysterious Moonshaft (PDF | 3.41 MB)
Antonin T. Horak
Poprad, Slovakia
Saturday, January 2, 1993

article, translation

shaft cave mystery

Slovak

Webmention logo