Mathesiovy parafráze klasické čínské poezie

Tak, čtenáři pozdní veršů mých,
až k nim se nakloníš,
po staletích a staletích,
možná že ucítíš,
jak smolnou vůni borovic
starého smutku dech:
ssaj tiše jej a pokorně
a dětem svým též trochu nech!

Wang Si-č'
Sint-Agatha-Berchem, Belgium
Saturday, August 10, 2013

collection, poetry, story

Bohumil Mathesius Czech poetry

Czech

Webmention logo